Матеріали

 

Орфографічний режим
1. Записи у зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками) для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).
2.Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної  чи домашньої роботи, рядків не пропускають
3. Дату класної роботи, домашньої чи контрольної роботи з мови чи літератури
у 5-11 класах записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:
Сьоме лютого
Класна робота
Складносурядне речення
Вправа 94


4.У 10-11 класах у робочих зошитах з української мови і літератури та світової літератури можливим є інше оформлення: на першому рядку записують вид роботи, а на березі цього ж рядка зазначають дату цифрами, наприклад:
             07.05.15 Класна робота

5. В інших класах дата й назва робіт з української та світової літератури оформлюються так, як і з української мови.
6.У зошитах для контрольних робіт з української мови та літератури, світової літератури в усіх класах записується лише дата й лише назва роботи, наприклад:
Перше лютого
Контрольне читання мовчки

7. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.
8. Неправильний запис охайно перекреслюється (а не беруть у дужки чи витирають гумкою або замальовують коректором).


Зразок підпису зошита:
Зошит
для робіт з української літератури
учня 8-А класу
СЗШ№13 ім. Івана Хитриченка
М. Києва
Скрипника Володимира

Зошит
для контрольних робіт
з української літератури
учениці 5-Б класу
СЗШ№13 ім. Івана Хитриченка
М. Києва
Зелінської Наталії


Критерії оцінювання диктантів
з української мови у 5-11 класах
Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:
- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
- виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до шкільної програми: на ще не вивчені правила; у словах з написанням, що не перевіряються, над якими не проводилася спеціальна робота, у відтворенні так званої авторської пунктуації;
- повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька разів)вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на те саме правило, але в різних словах) вважаться кількома помилками;
- п’ять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки;
- орфографічні та пунктуаційні помилки на опрацьовані правила виправляються, але не враховуються
Нормативи оцінювання диктанту
Рівень навчальних досягнень Бали  Кількість припустимих помилок
І. Початковий  1 15-16 і більше
2 13-14
3 11-12
ІІ. Середній 4 9-10
5 7-8
6 5-6
ІІІ. Достатній 7 4
8 3
9 1+1 (негруба)
ІV. Високий 10 1
11 1 (негруба)
12 -


 

Критерії оцінювання  письмових робіт
(творів та переказів)
у 5-11 класах
Рівень навчальних досягнень Бали  Кількість припустимих помилок
  Орфографічні,
пунктуаційні Лексичні, граматичні,
стилістичні
І. Початковий 1 15-16 і більше 9-10
2 13-14
3 11-12
ІІ. Середній 4 9-10 7-8
5 7-8
6 5-6
ІІІ. Достатній  7 4 5-6
8 3
9 1+1 (негруба)
ІV. Високий  10 1 3
11 1 (негруба) 2
12 - 1
Оцінюючи письмові роботи (перекази, твори), враховують наявність:
- орфографічних та пунктуаційних помилок, які підраховуються сумарно, без диференціації (перша позиція);
- лексичних, граматичних, стилістичних помилок (друга позиція).
  Загальну оцінку за мовне оформлення  (МО) виводять таким чином: до бала за орфографію та пунктуацію додають бал, якого заслуговує робота за кількістю лексичних, граматичних і стилістичних помилок, одержана сума ділиться на 2:
Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу чи твору, додається кількість балів за мовне оформлення і їхня сума ділиться на 2:
З – 2: 9 б.           МО – 4 + 6: 7 б.         (9 +7) : 2 = 8 б.
При цьому якщо частка не є цілим числом, вона закруглюється в бік більшого числа.
Остаточний вигляд запису : З-2:9 б,   МО - 3 -  5: 8 б.   9 б,
Негрубі помилки, повторювані,  неповторювані й однотипні.
У підрахунку помилок:
2 негрубі вважати за одну помилку;
повторювані – за одну;
однотипні – на одне правило, але в різних словах – різні помилки;
5 виправлень – 1 помилка.
План не враховується.  Для творів. Якщо обсяг твору значно перевищує середній, то + 1 бал (або -1бал).

 

Список літератури для позакласного читання у 5-8 класах
Українська література
5 клас
1. Українські народні міфи та легенди
2. П. Куліш. «Циган»
3.С.Васильченко. «Приблуда»
4. В. Королів- Старий .Казки
5.М. Вінграновський. «Сіроманець»
6.В.Шевчук. «Панна квітів»
7. В.Чемерис. «Подорож до Самари Дніпровської»
8. В.Нестайко. Повісті
9. В.Земляк. «Тихоня»
10. Є. Гуцала. Оповідання
6 клас
1. Українські народні перекази
2. Б.Грінченко. «Екзамен», «Грицько», «Украла», «Сестриця Галя»
3. В.Винниченко. «Намисто»
4. Годованець. «Голуб і Лелека»
5.А.Косматенко. «Черепаха в небі»
6. І. Багмут. «Пригоди чорного кота Лапченка, описані ним самим»
7. В. Нестайко. «Незнайомець з 13 квартири», «Таємниця трьох невідомих»
8. О.Донченко. Оповідання
9. Я.Стельмах. «Найкращий намет»
10. Б. Комар. «Диваки»
7 клас
1. О.Стороженко. «Закоханий чорт», «Голка», «Вуси»
2.А. Чайковський. «Богданко», «Сагайдачний»
3. А.Кащенко. «Над Козацьким порогом»
4. Б.Лепкий. «Казка мойого життя»
5. Ю.Опільський. «Золотий лев», «Ідоли падуть»
6. М. Трублаїні. «Лахтак», «Шхуна «Колумб»
7. О.Гончар .«Романові яблука», «Твоя зоря»
8.А.Дімаров .«Друга планета», «Діти»
9.Є. Гуцало Оповідання та повісті
10. Б.  Харчук. «Горохове чудо», «Діана»
8 клас
1. Наталева  Королева . «Легенди старокиївські»
2.Ірина Вільде. «Повнолітні діти»
3.Л. Старицькі-Черняхівська. «Діамантовий перстень»
4.І.Сенченко. «Діамантовий берег», «Руді вовки», «Чорні брами»
5. А.Дімаров. «На коні і під конем»
6. О.Гончар. «Берег любові», «Бригантина»
7.П. Загребельний. «Роксолана»
8. В.Чемерис. «Ольвія»
9. Ю.Мушкетик. «Селена», Динозавр»